contact.wikinvest@gmail.com | 0392.398.516

ROA là gì? Cách tính và ý nghĩa của ROA

1. ROA (return on assets) là gì

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (tiếng anh: return on assets, viết tắt: ROA) là một chỉ số đánh giá mức độ sinh lời của một công ty so với tổng tài sản của nó. ROA thể hiện mức độ hiệu quả của công ty trong việc sử dụng tài sản của mình để tạo ra thu nhập. 

2. Công thức tính ROA

2.1 công thức tính

ảnh công thức tính roa

Cách đơn giản nhất để xác định ROA là lấy thu nhập ròng được báo cáo trong một kỳ và chia cho tổng tài sản . Để có tổng tài sản, hãy tính giá trị trung bình của giá trị tài sản đầu kỳ và cuối kỳ trong cùng một khoảng thời gian.

Một số nhà phân tích lấy thu nhập trước lãi vay và thuế (EBIT) và chia cho tổng tài sản:

Tỷ suất sinh lời trên tài sản (ROA) = EBIT / Tổng tài sản

Đây là một thước đo thuần túy về hiệu quả của một công ty trong việc tạo ra lợi nhuận từ tài sản của mình mà không bị ảnh hưởng bởi các quyết định tài trợ của ban quản lý.

2.2 Ví dụ ROA

Ví dụ: Công ty A có tổng tài sản bình quân là 100 tỷ, mỗi năm lợi nhuận là 20 tỷ. Vậy công ty A có chỉ số ROA:

ví dụ về cách tính roa

Điều này đồng nghĩa với việc:

Với 1 đồng tài sản, mỗi năm công ty đó sẽ tạo ra 0,2 đồng lợi nhuận sau thuế.

3. Ý nghĩa của chỉ số ROA, và như thế nào là tốt?

Chỉ số này cho biết công ty tạo ra bao nhiêu đồng lợi nhuận từ một đồng tài sản, hay nói cách khác, thể hiện hiệu quả tạo ra lợi nhuận từ tài sản của doanh nghiệp.

Chỉ tiêu đo lường hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mà không quan tâm đến cấu trúc tài chính.

Tuy nhiên, Chỉ số ROA không thể dùng để so sánh giữa các doanh nghiệp hoạt động khác ngành, do đặc thù của mỗi ngành khiến cho quy mô và cơ cấu tài sản của các doanh nghiệp rất khác biệt. 

Do đó, khi sử dụng chỉ số ROA để phân tích doanh nghiệp thì nên so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng một ngành hoặc so sánh chỉ số ROA qua nhiều năm đối với cùng một doanh nghiệp.

4. Mối quan hệ giữa chỉ số ROA và ROE

Cả hai chỉ số ROA và ROE đều đo lường khả năng sinh lời của doanh nghiệp. Tuy nhiên, chỉ số ROE chỉ tính đến lợi nhuận tạo ra trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp, còn chỉ số ROA còn tính đến cả nợ của doanh nghiệp, do Tổng tài sản = Vốn chủ sở hữu + Nợ. Do đó, nếu một doanh nghiệp sử dụng càng nhiều nợ và đòn bẩy tài chính cao thì ROE càng cao khi so với ROA.

Xem thêm bài viết : ROE là gì

5.   Những lưu ý về chỉ số ROA

ROA vẫn chưa phải là công cụ đánh giá đầu tư lý tưởng. Có một số lý do tại sao nó không thể luôn luôn được tin cậy.

Tài sản được tính đến trong công thức tính ROA là loại tài sản được đánh giá cao trên bảng cân đối kế toán (cụ thể là tài sản cố định , không phải tài sản vô hình như con người hoặc ý tưởng)

ROA không phải lúc nào cũng hữu ích để so sánh giữa công ty này với công ty khác. Một số công ty với giá trị của họ dựa trên những thứ như nhãn hiệu, tên thương hiệu và bằng sáng chế, mà các quy tắc kế toán không công nhận là tài sản, thì tài sản của họ sẽ không được thể hiện chính xác trong công thức tính chỉ số ROA. Ví dụ, một nhà sản xuất phần mềm sẽ có ít tài sản hơn nhiều trên bảng cân đối kế toán so với một nhà sản xuất ô tô. Do đó, tài sản của công ty phần mềm sẽ bị đánh giá thấp hơn và khiến ROA có thể tăng đáng ngờ.

6. Dùng chỉ số ROA đánh giá tình hình tài chính của doanh nghiệp

Bạn nên so sánh ROA của doanh nghiệp so với ROA trung bình của ngành để đánh giá xem mức độ sinh lời so với các doanh nghiệp cùng ngành. 

Ngoài ra, bạn cũng nên so sánh qua các năm, ít nhất là 5 năm gần nhất để đánh giá tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp. Nếu ROA của một năm nào đó giảm bất thường, hay tốc độ tăng trưởng ROA có dấu hiệu giảm dần bạn cần tìm hiểu nguyên nhân. Đó có thể là dấu hiệu của việc doanh nghiệp đang đầu tư dàn trải, tốn chi phí vốn, dẫn đến hiệu quả kinh doanh không cao.

7.Các câu hỏi thường được quan tâm

Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản dùng để làm gì?

Tỷ suất sinh lời trên tài sản, đo lường số tiền mà một công ty kiếm được bằng cách sử dụng tài sản của mình. Nói cách khác, Tỷ suất sinh lời trên tài sản là một chỉ số đánh giá mức độ hiệu quả hoặc lợi nhuận của một công ty so với tài sản của nó hoặc các nguồn lực mà nó sở hữu hoặc kiểm soát.

ROA được các nhà đầu tư sử dụng như thế nào?

Các nhà đầu tư có thể sử dụng ROA để tìm các cơ hội cổ phiếu vì ROA cho thấy mức độ hiệu quả của một công ty trong việc sử dụng tài sản của mình để tạo ra lợi nhuận. ROA tăng theo thời gian cho thấy công ty đang thực hiện tốt việc tăng lợi nhuận của mình với mỗi đồng vốn đầu tư mà họ bỏ ra. ngược lại cho thấy công ty có thể đã đầu tư quá mức vào các tài sản không thể tạo ra tăng trưởng doanh thu, một dấu hiệu cho thấy công ty có thể đang gặp rắc rối nào đó. ROA cũng có thể được sử dụng để so sánh giữa các công ty trong cùng lĩnh vực hoặc ngành.

Làm cách nào để tính Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản của một công ty?

Được tính đơn giản bằng cách chia thu nhập ròng của một công ty cho tổng tài sản bình quân, sau đó nó được biểu thị dưới dạng phần trăm.

Lợi nhuận ròng có thể được tìm thấy ở cuối báo cáo kết quả kinh doanh của một công ty và tài sản được tìm thấy trên bảng cân đối kế toán của họ. Tổng tài sản trung bình được sử dụng để tính ROA vì tổng tài sản của công ty có thể thay đổi theo thời gian do việc mua hoặc bán phương tiện, đất đai hoặc thiết bị, thay đổi hàng tồn kho hoặc biến động bán hàng theo mùa. Vì vậy, việc tính toán tổng tài sản bình quân cho thời kỳ được đề cập chính xác hơn tổng tài sản trong một thời kỳ.

Lưu ý rằng cũng có các phương pháp thay thế để đạt được ROA.

Chỉ số ROA như thế nào là tốt?

ROA trên 5% thường được coi là tốt và trên 20% xuất sắc. Tuy nhiên, ROA phải luôn được so sánh giữa các doanh nghiệp trong cùng lĩnh vực. Ví dụ, một nhà sản xuất phần mềm sẽ có ít tài sản hơn nhiều trên bảng cân đối kế toán so với một nhà sản xuất ô tô. Do đó, tài sản của công ty phần mềm sẽ bị đánh giá thấp hơn và ROA của nó có thể tăng đáng ngờ.

Wikinvest là nơi cung cấp cho nhà đầu tư kiến thức về tài chính, chứng khoán một cách chính xác, đầy đủ, và toàn diện nhất.

Tất cả các báo cáo hay khuyến nghị từ Wikinvest đều xuất phát từ triết lý “đầu tư giá trị”, kết hợp với quá trình phân tích cẩn trọng và tầm nhìn dài hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 
0392.398.516