contact.wikinvest@gmail.com | 0392.398.516

Khái niệm và đặc điểm của trung tâm lưu ký chứng khoán

1. Lưu ký chứng khoán là gì

Lưu ký chứng khoán là hoạt động nhận ký gửi, bảo quản an toàn, chuyển giao và ghi nhận sở hữu chứng khoán của khách hàng trên hệ thống tài khoản lưu ký chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán quản lý nhằm đảm bảo các quyền và lợi ích liên quan đến chứng khoán của người sở hữu. 

Lưu ký chứng khoán (tiếng Anh): Securities Depository

2. Trung tâm Lưu ký chứng khoán là gì

2.1. Trung tâm lưu ký của mỗi quốc gia là gì?

Trung tâm lưu ký của mỗi quốc gia là nơi quy định tỷ lệ tài sản ký quỹ đảm bảo cho mỗi loại hợp đồng hay cổ phiếu. Trong mỗi quốc gia, lưu ký chứng khoán được ban hành theo luật pháp khác nhau. 

2.2. TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VSD) CÓ VAI TRÒ GÌ?

Theo Quyết định 189/2005/QĐ-TTg ngày 27/07/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định Trung tâm lưu ký chứng khoán có nhiệm vụ thực hiện đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ việc giao dịch mua, bán chứng khoán. Vậy nên, mọi cá nhân, tổ chức, hay các công ty chứng khoán đều trực tiếp hoặc gián tiếp giao dịch chứng khoán dưới sự thông qua của VSD. 

Những chức năng của VSD đã được cụ thể hóa trong quyết định số 2396/QĐ-BTC ngày 21 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

 • Cung cấp dịch vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cho các chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch, chứng khoán phái sinh trên Sở Giao dịch Chứng khoán và chứng khoán của công ty đại chúng khác; các dịch vụ liên quan đến hỗ trợ giao dịch chứng khoán phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Thực hiện cấp mã chứng khoán bao gồm mã chứng khoán đăng ký tại Trung tâm Lưuký Chứng khoán và cấp mã định danh chứng khoán cho các loại chứng khoán phát hành tại Việt Nam.
 • Tổ chức thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán cho các tổ chức phát hành là các công ty đại chúng, các tổ chức có chứng khoán niêm yết/đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán.
 • Cung cấp dịch vụ đại lý thanh toán cổ tức và lãi trái phiếu cho các tổ chức phát hành.
 • Cung cấp dịch vụ đại lý chuyển nhượng và thực hiện chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán đăng ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định pháp luật.
 • Cung cấp các dịch vụ đăng ký, lưu ký và đại lý chuyển nhượng cho các loại chứng khoán khác theo thoả thuận với các tổ chức phát hành.
 • Xây dựng và vận hành các cơ chế quản trị rủi ro gồm thực hiện chức năng đối tác bù trừ trung tâm (CCP), quản lý Quỹ hỗ trợ thanh toán, Quỹ bù trừ, hệ thống vay và cho vay chứng khoán theo quy định của pháp luật chứng khoán.
 • Cung cấp các dịch vụ quản lý tài sản, các dịch vụ cho quỹ đầu tư và các dịch vụ khác theo yêu cầu của khách hàng trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.
 • Giám sát hoạt động của các thành viên của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm đảm bảo sự tuân thủ các quy chế hoạt động nghiệp vụ của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán nhằm bảo vệ tài sản của người sở hữu chứng khoán.
 • Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật chứng khoán.
 • Quản lý tỷ lệ sở hữu của người đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật chứng khoán.

3. Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)

VSD là nơi quy định tỷ lệ ký quỹ ban đầu làm tài sản đảm bảo cho mỗi loại hợp đồng, hay cổ phiếu khác nhau. Tỉ lệ ký quỹ ban đầu do trung tâm lưu ký quy định sẽ nêu rõ nhà đầu tư phải ký quỹ bao nhiêu phần trăm giá trị cổ phiếu hay hợp đồng trước khi tham gia giao dịch chứng khoán phái sinh. 

TÌM KIẾM THÔNG TIN VỀ VSD Ở ĐÂU

VSD có trụ sở chính: Số 15, Đường Đoàn Trần Nghiệp, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Trang thông tin chính chủ của VSD: https://vsd.vn/vi/ 

Số điện thoại liên hệ: 024 3974 7123

4. Đánh giá đơn vị thực hiện lưu ký chứng khoán hiện nay

Hiện nay có rất nhiều đơn vị thực hiện lưu ký chứng khoán trung gian tới VSD. Theo đó, bạn có thể thực hiện việc lưu ký thông qua các đơn vị này vì khi tham gia thị trường chứng khoán, những công ty chứng khoán có thể làm thủ tục lưu ký lên VSD giúp bạn. Sau đây là 1 số địa chỉ lưu ký chứng khoán đảm bảo cho bạn và cùng tìm hiểu cách thức lưu ký nhé:

Wikinvest là nơi cung cấp cho nhà đầu tư kiến thức về tài chính, chứng khoán một cách chính xác, đầy đủ, và toàn diện nhất.

Tất cả các báo cáo hay khuyến nghị từ Wikinvest đều xuất phát từ triết lý “đầu tư giá trị”, kết hợp với quá trình phân tích cẩn trọng và tầm nhìn dài hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 
0392.398.516