Từ điển

Giao dịch ký quỹ chứng khoán

Giao dịch ký quỹ chứng khoán là việc nhà đầu tư có thể vay tiền của CTCK để mua cổ phiếu (bên cạnh vốn tự có), dưới hình thức ký quỹ tài sản đảm bảo, thường là bằng chính cổ phiếu NĐT đã mua.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.