contact.wikinvest@gmail.com | 0392.398.516

CAPEX và opex là gì ? Ứng dụng capex trong đầu tư

1. Chi phí vốn (CAPEX) là gì?

Chi phí vốn (tiếng Anh: Capital Expenditure, viết tắt CapEx), hay còn gọi là chi phí tài sản cố định, là các khoản tiền được một công ty sử dụng để mua, nâng cấp và duy trì các tài sản vật chất như tài sản, nhà máy, tòa nhà, công nghệ hoặc thiết bị. 

CapEx thường được sử dụng để thực hiện các dự án hoặc khoản đầu tư mới của một công ty. Loại chi phí tài chính này được thực hiện bởi các công ty để tăng phạm vi hoạt động của họ hoặc thêm một số lợi ích kinh tế vào hoạt động. 

2. Công thức tính CAPEX

Chi phí vốn = PP&E  +  Khấu hao hiện tại

PP&E: Sự thay đổi của Tài sản cố định (bất động sản, máy móc, thiết bị )

3. Cách sử dụng CAPEX

Ngoài việc phân tích khoản đầu tư của một công ty vào tài sản cố định, số liệu của CaPex còn được ứng dụng rộng rãi trong đầu tư.

  • Tỷ lệ CFO trên CAPEX
  • CF / CapEx=Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh/ CapEx

Tỷ lệ này cho biết dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp có thể tạo ra bao nhiêu đồng tiền mặt để đầu tư cho hoạt động mua sắm, sửa chữa tài sản cố định. 

Nếu tỷ lệ này > 1: Doanh nghiệp có đủ tiền mặt để mua sắm tài sản cố định.

Nếu tỷ lệ này <1 : Doanh nghiệp cần vay thêm tiền để tài trợ cho hoạt động mua sắm tài sản cố định.

  • Tính toán dòng tiền tự do của doanh nghiệp (FCFF)

FCFE là lượng tiền mặt có sẵn cho các cổ đông vốn chủ sở hữu. Công thức FCFE là:

FCFE = EPS – (CE – D) × (1 – DR) – ΔC × (1 – DR)

Trong đó:

FCFE: Dòng tiền tự do đối với vốn chủ sở hữu

EPS: Thu nhập trên mỗi cổ phiếu

CE: CapEx

D = Khấu hao

DR = Tỷ lệ nợ

ΔC= Vốn ròng, thay đổi vốn lưu động ròng

4. ý nghĩa của CAPEX ?

Capex cho bạn biết một công ty đầu tư bao nhiêu vào tài sản cố định mới và hiện có để đánh giá sự duy trì và phát triển của doanh nghiệp. Đây được coi là chỉ tiêu quan trọng nhất trong dòng tiền từ hoạt động đầu tư của doanh nghiệp. 

Nói cách khác, Capex là một loại chi phí được thể hiện trên bảng cân đối kế toán dưới dạng một khoản đầu tư, chứ không phải trên báo cáo hoạt động kinh doanh như một dạng chi phí. Doanh nghiệp phải phân bổ chi phí của tài sản đó trong thời gian sử dụng hay còn được gọi là khấu hao tài sản cố định. 

Ngoài ra, Capex còn thể hiện trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ qua các dòng tiền từ hoạt động đầu tư của một công ty. Tùy vào mỗi công ty sẽ nêu chỉ tiêu Capex theo cách khác nhau, các nhà phân tích và đầu tư có thể xem nó được liệt kê là chi tiêu vốn để mua tài sản, nhà máy, thiết bị hoặc chi phí mua lại.

5. Chi phí hoạt động (OPEX) là gì?

Chi phí hoạt động (tiếng Anh: Operating expenses, viết tắt: Opex) là loại chi phí ngắn hạn thường phát sinh trong quá trình kinh doanh bao gồm nhiều nhiều loại chi phí. Chẳng hạn như tiền thuê nhà, chi phí bán hàng, chi phí quản lý chung,lương nhân viên hay quỹ phúc lợi khen thưởng thậm chí cả đồ dùng văn phòng phẩm….Tất cả các chi phí hoạt động đều được ghi nhận trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh dưới dạng chi phí phát sinh trong kỳ. Nói một cách đơn giản, chi phí hoạt động được thể hiện trên tài khoản lãi lỗ và liên quan đến chi phí phát sinh trên cơ sở liên tục.

6. Sự khác biệt giữa CAPEX và OPEX

Capex không giống với Opex. Chi phí hoạt động là loại chi phí ngắn hạn dùng để chỉ chi phí bỏ ra để duy trì hoạt động kinh doanh của công ty. Và khác với chi phí tài sản cố định, chi phí hoạt động được tính vào thuế doanh nghiệp ngay trong năm mà chi phí này phát sinh. 

Chi phí tài sản cố định thể hiện số tiền mà công ty bỏ ra để đầu tư vào những tài sản cố định hiện tại hoặc mua mới để duy trì và phát triển kinh doanh. Trong kế toán, một chi phí sẽ được coi là Chi phí tài sản cố định khi tài sản hay khoản đầu tư mới đó có thời gian sử dụng dự kiến nhiều hơn một năm, hoặc là khi chi phí đó được dùng để làm

Wikinvest là nơi cung cấp cho nhà đầu tư kiến thức về tài chính, chứng khoán một cách chính xác, đầy đủ, và toàn diện nhất.

Tất cả các báo cáo hay khuyến nghị từ Wikinvest đều xuất phát từ triết lý “đầu tư giá trị”, kết hợp với quá trình phân tích cẩn trọng và tầm nhìn dài hạn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
 
0392.398.516